Telefon
+46 702 132 619

Skype
kajf.translations

Phone
+46 702 132 619

Skype
kajf.translations

Kontaktformulär:
Contact:
Gropgränd 4

Kontaktformulär:
Telefon
+46 702 132 619

Skype
kajf.translations

Phone
+46 702 132 619

Skype
kajf.translations

Gropgränd 4Kajf Translations - Översättningsbyrå grundad 2006 i Uppsala
Kajf translations – Translation agency, established since 2006

Kajf translations startade sin översättningsverksamhet med översättningar från och till östeuropeiska språk, inklusive alla språk på forna Sovjetunionens område, och vi har därefter expanderat vårt nätverk med översättare till att omfatta 115 språk från hela vida världen. 

Kajf translations kan utöver översättning även erbjuda transkription och tolkning, även om vår huvudverksamhet fortfarande utgörs av översättning. 
 
Våra översättare har gedigna kunskaper i både käll- och målspråk, tillsammans med hög utbildning inom deras respektive specialområden och lång erfarenhet av översättning. 
 
Vi har även slutit konfidentialitetsavtal med alla våra översättare.
Vi satsar på rimlig prissättning, hög kvalitet och leveranspålitlighet. 
 
Våra ordpriser för översättning är lägre än hos de större översättningsbyråerna, eftersom vi är deras underleverantörer. 
   
Vi arbetar dagligen med översättningar inom följande ämnesområden: 
Finans/Ekonomi, Juridik/Kontrakt, Marketing, EU, Teknik/Internet, m.m.


Kajf translations started with translation from and into Eastern European languages, including all thelanguages in the former USSR territory, and have since expanded our network of translators to encompass over 115 languages from all around the world: Korean, Vietnamese, Tagalog, Kirundi, Wolof, you name it.

Kajf translations can also offer transcription and interpreting, even though our main line of business is translation.  

Our translators have thorough knowledge in both source and target language, combined with a high education in their respective subject fields and long experience of translation.

We have concluded Confidentiality Agreements with all of our translators.

Our guideline is reasonable pricing, high quality and reliable delivery on time.

Our prices are generally approx. 30% lower than other translation agencies.  

We work on a daily basis with translations in the following fields:
Finance/Business, Legal/Contracts, Marketing, EU, Technology/Internet.

Översättning

Kajf translations startade sin översättningsverksamhet med översättningar från och till östeuropeiska språk, inklusive alla språk på forna Sovjetunionens område, och vi har därefter expanderat vårt nätverk med översättare till att omfatta 115 språk från hela vida världen. 

Kajf translations kan utöver översättning även erbjuda transkription och tolkning, även om vår huvudverksamhet fortfarande utgörs av översättning. 
 
Våra översättare har gedigna kunskaper i både käll- och målspråk, tillsammans med hög utbildning inom deras respektive specialområden och lång erfarenhet av översättning. 
 
Vi har även slutit konfidentialitetsavtal med alla våra översättare.
Vi satsar på rimlig prissättning, hög kvalitet och leveranspålitlighet. 
 
Våra ordpriser för översättning är lägre än hos de större översättningsbyråerna, eftersom vi är deras underleverantörer. 
   
Vi arbetar dagligen med översättningar inom följande ämnesområden: 
Finans/Ekonomi, Juridik/Kontrakt, Marketing, EU, Teknik/Internet, m.m.
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 Armeniska,  Arameiska,  Arabiska,  Albanska,  Afrikaan,  Acoli,  
 Bulgariska,  Bosniska,  Benin,  Bemba,  Bambara,  
 Chichiwa,  Chaozhou,  Cebuano,  
 Divehi,  Dholuo (Luo),  Dinka,  Dari,  Danska,  Damara (Nama),  
 Ewe,  Estniska,  Engelska,  
 Färöiska,  Fulfulde,  Fulani,  Fula,  Franska,  Finska,  Farsi,  
 Gujarati,  Grekiska,  Georgiska,  Ganda,  Ga,  
 Holländska,  Hindi,  Hebreiska,  Hausa,  
 Italienska,  Isländska,  Indonesiska,  Iloko,  Ibo (Igbo),  
 Jiddisch,  Japanska,  
 Kymikiska,  Kurmanci,  Kroatiska,  Koreanska,  Kongolesiska,  Kiswahili,  Kirundi,  Kirgisiska,  Kinyarwanda,  Kinyamulenge,  Kinesiska,  Kikuyu,,  Kikongo,  Khmer,  Kazakiska,  Kalmukiska,  Kale,  Kalderaš,  Kaldeiska,  
 Luhya,  Luganda (Ganda),  Lovara,  Litauiska,  Lingala,  Lettiska,  Lao,  
 Meänkieli,  Masai (Maasai),  Mandingo (Mandinka),  Mandarin,  Malaysiska,  Malayalam,  Makedonska,  
 Nuer,  Norska,  Ndebele (North/South),  
 Ossetiska,  Oshiwambo,  Oshiherero,  Oromo,  Ojratiska,  
 Portugisiska,  Polska,  Punjabi/Panjabi,  Persiska,  Pashto,  
 
 Ryska,  Rumänska,  Romani / Romani chib (arli, kale, kalderaš, lovara, romungri, gurbrt),  
 Swahili,  Susu,  Spanska,  Sorani,  Somaliska,  Slovakiska,  Slovenska,  Shona,  Singalesiska / Sinhala,  Sesotho,  Serbokroatiska,  Serbiska,  
 Tamazight,  Tagalog,  Tadzjikiska,  
 Uzbekiska,  Urdu,  Ukrainska,  Ungerska,  
 Vonda,  Vietnamesiska,  
 Wollof,  Waray-Waray,  
 Xhosa,  
 Yoruba,  
 Zulu,  
 Armenian,  Arameic,  Arabic,  Albanian,  Arli,  Afrikaan,  Acoli,  
 Bulgarian,  Bosnian,  Benin,  Bemba,  Bambara,  
 Chinese,  Czech,  Croatian,  Chaozhou,  Cebuano,  
 Dutch,  Divehi,  Dholuo (Luo),  Dari,  Danish,  Damara (Nama),  
 Ewe,  Estonian,  English,  
 Fulfulde,  Faroean,  French,  Fula,  Finnish,  Farsi,  
 Gujarat,  Greek,  German,  Georgian,  Ganda,  Ga,  
 Hungarian,  Hindi,  Hebrew,  Hausa,  
 Italian,  Icelandic,  Indonesian,  Iloko,  Ibo (Igbo),  
 Jiddisch,  Japanese,  
 Kumykian (Kymikiska),  Kurmanci,  Korean,  Kongo,  Kiswahili,  Kinyarwanda,  Kinyarwanda,  Kinyarwanda,  Kikongo,  Khmem,  Kazak,  Kalmukian,  Kale,  Kalderaš,  Kaldeic,  
 Luganda (Ganda),  Lovara,  Lituanian,  Lingala,  Lao,  Latvian,  
 Mandingo (Mandinka),  Mandarin,  Malay,  Malayalam,  Macedonia,  
 Norwegian,  Ndebele (North/South),  
 Ossetian,  Oshiwambo,  Oshiherero,  Ojratian,  
 Portugese,  Polish,  Punjabi/Panjabi,  Persian,  Pashto,  
 
 Russian,  Romanian,  Romani / Romani chib (arli, kale, kalderaš, lovara),  
 Swahili,  Susu,  Spanish,  Sorani,  Somalian,  Slovak,  Slovenian,  Shona,  Serbo-Croat,  Serbian,  
 Twi,  Turkmen,  Tibetan,  Thai,  Telugu,  Tatariska,  Tamil,  Tagalog,  Tadzjik,  
 Uzbek,  Urdu,  Ukrainian,  
 Vietnamese,  
 Wolof,  Waray-Waray,  
 
 Yoruba,  
 Zulu,  

Språk


 Armeniska,  Arameiska,  Arabiska,  Albanska,  Afrikaan,  Acoli,  
 Bulgariska,  Bosniska,  Benin,  Bemba,  Bambara,  
 Chichiwa,  Chaozhou,  Cebuano,  
 Divehi,  Dholuo (Luo),  Dinka,  Dari,  Danska,  Damara (Nama),  
 Ewe,  Estniska,  Engelska,  
 Färöiska,  Fulfulde,  Fulani,  Fula,  Franska,  Finska,  Farsi,  
 Gujarati,  Grekiska,  Georgiska,  Ganda,  Ga,  
 Holländska,  Hindi,  Hebreiska,  Hausa,  
 Italienska,  Isländska,  Indonesiska,  Iloko,  Ibo (Igbo),  
 Jiddisch,  Japanska,  
 Kymikiska,  Kurmanci,  Kroatiska,  Koreanska,  Kongolesiska,  Kiswahili,  Kirundi,  Kirgisiska,  Kinyarwanda,  Kinyamulenge,  Kinesiska,  Kikuyu,,  Kikongo,  Khmer,  Kazakiska,  Kalmukiska,  Kale,  Kalderaš,  Kaldeiska,  
 Luhya,  Luganda (Ganda),  Lovara,  Litauiska,  Lingala,  Lettiska,  Lao,  
 Meänkieli,  Masai (Maasai),  Mandingo (Mandinka),  Mandarin,  Malaysiska,  Malayalam,  Makedonska,  
 Nuer,  Norska,  Ndebele (North/South),  
 Ossetiska,  Oshiwambo,  Oshiherero,  Oromo,  Ojratiska,  
 Portugisiska,  Polska,  Punjabi/Panjabi,  Persiska,  Pashto,  
 
 Ryska,  Rumänska,  Romani / Romani chib (arli, kale, kalderaš, lovara, romungri, gurbrt),  
 Swahili,  Susu,  Spanska,  Sorani,  Somaliska,  Slovakiska,  Slovenska,  Shona,  Singalesiska / Sinhala,  Sesotho,  Serbokroatiska,  Serbiska,  
 Tamazight,  Tagalog,  Tadzjikiska,  
 Uzbekiska,  Urdu,  Ukrainska,  Ungerska,  
 Vonda,  Vietnamesiska,  
 Wollof,  Waray-Waray,  
 Xhosa,  
 Zulu,  
 Yoruba,  
Välj mellan bokstäverna i listan för att se vilka språk vi översätter till och från.

Prisförslag

För ett prisförslag skicka ert material till:

info@kajf.se

Vi återkommer strax med ett förslag på pris och leveransdatum.

 

Våra priser är cirka 30-50% lägre än andra översättningsbyråer och vi är underleverantörer till alla större svenska översättningsbyråer. 

Observera: Detta är riktpriser och faktorer som tillgänglighet, kompeten, textsvårighet och leveranstid kan påverka priset och leveranstiden.

Transkriptionspriser

Transkriptionspriser är cirka 150 % av ordpriserna, eller 150, 200, 250 och 300 SEK/minut, beroende på vilket språk och vilket prissättningssystem som föredras.

Tolkning

Tolkning prissätts per timme och det tillkommer kostnader som transport, logi etc. i enlighet med omständigheterna för att utföra tjänsten.

Ordpriser

Ordpriser sätts språk för språk och beroende på svårighetsgrad, volym och leveranstid, kontakta oss för en offert.

Price suggestions

For a quote please send your material to:

info@kajf.se

We will get back shortly with a quote on price and delivery date. 

We will get back shortly with a quote on price and delivery date.

Our prices are approx. 30 % lower than other agencies and we are subcontractors to all major Swedish translation agencies. 

Nota Bene: These prices are generally set, and factors like the translators' availability, their competences, text complexity/sound file quality, and delivery time can affect the quote's price, delivery time etc. 

Transcription rates

Trancription rates are appr. 150 % of the word rates, or 150, 200, 250 and 300 SEK/minute,
depending on which language category and which pricing system is preferred. 

Interpreting

Interpreting are priced per hour and there are addtional costs as transportation, accommodation etc. in accordance with the circumstances for fulfilling the service 

Word rates

Word rates rates per word are set individually fpr each assignment 

Prisförslag

För ett prisförslag skicka ert material till:

info@kajf.se

Vi återkommer strax med ett förslag på pris och leveransdatum.

 

Våra priser är cirka 30-50% lägre än andra översättningsbyråer och vi är underleverantörer till alla större svenska översättningsbyråer. 

Observera: Detta är riktpriser och faktorer som tillgänglighet, kompeten, textsvårighet och leveranstid kan påverka priset och leveranstiden.

Transkiptionspriser

Transkriptionspriser är cirka 150 % av ordpriserna, eller 150, 200, 250 och 300 SEK/minut, beroende på vilket språk och vilket prissättningssystem som föredras.

Tolkning

Tolkning prissätts per timme och det tillkommer kostnader som transport, logi etc. i enlighet med omständigheterna för att utföra tjänsten.

Ordpriser

Ordpriser sätts språk för språk och beroende på svårighetsgrad, volym och leveranstid, kontakta oss för en offert.

Om oss

Kajf Translations grundades mars 2006 i Uppsala. I början översatte vi främst östeuropiska språk, men har sedan dess utökat vår verksamhet till att omfatta 115 språk världen över.

Våra översättare har gedigna kunskaper i både käll- och målspråk, tillsammans med hög utbildning inom deras respektive specialområden och lång erfarenhet av översättning. 

Vi har även slutit konfidentialitetsavtal med alla våra översättare. Vi satsar på rimlig prissättning, hög kvalitet och leveranspålitlighet. 

Våra ordpriser för översättning är lägre än hos de större översättningsbyråerna, eftersom vi är deras underleverantörer. 

Vi arbetar dagligen med översättningar inom följande ämnesområden: 
Finans/Ekonomi, Juridik/Kontrakt, Marketing, EU, Teknik/Internet, m.m.

About us

Kajf translations was etablished in 2006.  

In the beginning we just translated from Slavic and Nordic languages, French and English into Swedish, but the business has since then successively grown into also outsourcing translations between Swedish and other languages worldwide.
Today we can offer translations to and from 115 languages. 

Om oss

Kajf Translations grundades mars 2006 i Uppsala. I början översatte vi främst östeuropiska språk, men har sedan dess utökat vår verksamhet till att omfatta 115 språk världen över.

Våra översättare har gedigna kunskaper i både käll- och målspråk, tillsammans med hög utbildning inom deras respektive specialområden och lång erfarenhet av översättning. 

Vi har även slutit konfidentialitetsavtal med alla våra översättare. Vi satsar på rimlig prissättning, hög kvalitet och leveranspålitlighet. 

Våra ordpriser för översättning är lägre än hos de större översättningsbyråerna, eftersom vi är deras underleverantörer. 

Vi arbetar dagligen med översättningar inom följande ämnesområden: 
Finans/Ekonomi, Juridik/Kontrakt, Marketing, EU, Teknik/Internet, m.m.

Vi översätter över 115 olika språk
We translate over 115 different languages

Ansökan

1. Ange språkkombinationer i mailets ämnesfält

2. Skicka med en kort presentation

3. Bifoga CV och lämna referenser

4. Skicka med mail till info@kajf.se

Vi kontaktar er vid intresse!

Kajf translations söker ständigt efter begåvade språkmänniskor och översättare till vårt översättarnätverk
Copyright © 2012 Kajf Translations

Application

1. Please indicate languagesin subject field of your mail.

2. Please give a brief presentation with specialisations, rates, etc.

3. Attach a CV and leave references

4. Send it by e-mail to info@kajf.se

We will respond to your application as fast as possible!

Kajf translations are constantly searching for new talented translators to our network of translators.
Copyright © 2012 Kajf Translations

Kajf translations söker ständigt efter begåvade språkmänniskor och översättare till vårt översättarnätverk

Kajf translations are constantly searching for new talented translators to our network of translators.